1. Na blogu publikowane będą tylko wpisy, które spełniają wymogi niniejszego regulaminu.

  2. Zgłaszający w momencie dodawania wpisu  akceptuje regulamin.

  3. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wpisu zajmuje zazwyczaj do 24h, w szczególnych przypadkach  może się wydłużyć do 7 dni roboczych.

  4. Wpisy muszą być: związane z tematyką finansową, w języku polskimpoprawne gramatycznie i ortograficznieniepowtarzalne (nie z mieszarek)zawierać min. 2000 znaków, co najmniej jedno zdjęcie/obraz/film i  maksymalnie 3 linki. Wpis może być dodany do maksymalnie 3 kategorii.

  5. Zabronione jest dodawanie wpisów stron o tematyce niezgodnej z prawem polskim i międzynarodowym, erotycznych, związanych z hazardem, rasistowskich.

  6. Ocena jakości wpisu jest subiektywna i nie może być kwestionowana przez zgłaszającego.